13/14/15 Augustus 2021 | Kortrijk - BE 13/14/15 Aug

Covid-19 maatregelen

(Laatste update: 12 augustus 2021)*

Vzw Apache Productions, organisator van Alcatraz Festival, volgt steeds de recentste aanbevelingen van de overheid. Onderstaand reglement kan dus nog worden aangepast, naargelang de pandemie evolueert. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina. Zeker vlak voordat u naar het festival afreist.

OFFICIËLE INGANG FESTIVAL = XPO KORTRIJK, HAL 3!
PARKING XPO
HOE VERKRIJG IK MIJN COVID SAFE POLSBANDJE?
OPENINGSUREN COVID-19 TESTCENTRUM
PCR-TEST OPTIES BIJ ONS TER PLAATSE
KOSTEN COVID-19 TEST
PRIVACY
WAT BIJ EEN MEERDAAGS BEZOEK AAN HET FESTIVAL?
WAT ALS IK POSITIEF TEST?
WAT ALS MIJN TOEGANG GEWEIGERD WORDT?
BEZOEKERS UIT EU EN SCHENGEN
BEZOEKERS UIT DERDE LANDEN


OFFICIËLE INGANG FESTIVAL = XPO KORTRIJK, HAL 3!

De officiële ingang voor alle bezoekers van Alcatraz Festival is KORTRIJK XPO, HAL 3.

ALLE bezoekers (fietsers, mensen met een mobilhome, kampeerders, VIP’s, personen die afgezet worden, crew, leveranciers, …) moeten zich eerst aanmelden via hal 3 in Kortrijk XPO om hun persoonlijke Covid Safe polsbandje op te halen. Pas wanneer u dit polsbandje heeft, mag u het terrein op.


PARKING XPO

De parking rond de XPO-hallen doet, net als voorgaande jaren, dienst als parkingzone voor festivalbezoekers. Er zijn opnieuw (talrijke) shuttlebussen voorzien om bezoekers van de parking naar het festivalterrein te vervoeren. Voor de VIP bezoekers is een VIP shuttle bus voorzien.

Fietsers en mobilhomes (er is voor die laatste een parking van korte duur voorzien op VIVES – zie plattegrond) kunnen na aanmelding in HAL 3 doorrijden naar de fietsparking en camperparking aan het festivalterrein.

De aankomstzone (parking XPO) wordt georganiseerd volgens de regels van de social distancing. Dit wil zeggen dat iedereen altijd een mondmasker moet dragen en dat social distancing de norm is. Bezoekers moeten de signalisatie volgen en stewards zullen hierin bijstand verlenen.

Pas nadat een bezoeker zijn of haar Covid Safe polsbandje heeft ontvangen, bevindt deze zich in de Covid Safe Zone. Pas dan betekent dit dat afstandsregels en het dragen van een mondmasker niet meer nodig zijn!

TIP: PARKEER UW WAGEN OP DONDERDAG 12 AUGUSTUS NIET IN AANPALENDE STRATEN VAN KORTRIJK XPO OF HET FESTIVALTERREIN. OVERTREDERS WORDEN BEBOET!


HOE VERKRIJG IK MIJN COVID SAFE POLSBANDJE?

Wie toegang wil tot Alcatraz 2021 moet, naast een toegangsticket, ook een COVID-certificaat kunnen voorleggen:

BEZOEKERS UIT BELGIË BEZOEKERS UIT ANDERE LANDEN

Inwoners van België moeten een Covid Test Certificaat voorleggen. Dat kan u verkrijgen via CovidSafeBE. Wij vragen u uitdrukkelijk om de Covid Safe applicatie op uw telefoon te downloaden. Maar via https://www.mijngezondheid.be kan u ook een vaccinatiecertificaat downloaden of laten opsturen.

Niet-inwoners van België moeten een European Digital Covid Certificate voorleggen. Opgelet, het is uw verantwoordelijkheid om dit bij uw overheid aan te vragen en daarna up te loaden naar een Europees Digitaal Covid Certificaat

Bijvoorbeeld voor Frankrijk:
'Tousanticovid'

Bij het scannen wordt een groene (toegang) of rode (geen toegang) code getoond.

Het certificaat bevat een gestandaardiseerde QR-code die werkt voor alle inwoners binnen de EU (+ IJsland, Noorwegen en Zwitserland). Testcertificaten tonen ook tot welke dag de persoon toelating heeft.

Voor alle bezoekers uit landen buiten de EU is een speciale ‘lane’ voorzien. Daar zullen rustig alle nodige documenten bekeken worden. Indien geen toegang op basis van de documenten kan verschaft worden, moet er dagelijks een sneltest worden afgenomen.

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt geen testverplichting.

OPGELET: AAN DE INGANG (HAL 3) ZULLEN WIJ UW IDENTITEIT STEEDS CONTROLEREN AAN DE HAND VAN UW OFFICIËLE IDENTITEITSKAART OF PASPOORT!


GROEN = TOEGANG TOT HET FESTIVAL

U krijgt een groene code als:
 • OF U volledig gevaccineerd bent + 2 weken (+ 4 weken indien Johnson & Johnson).
 • OF U in het bezit bent van een negatieve PCR-test die ten vroegste 48 uren voor dag van het evenement afgenomen werd.
 • OF U in het bezit bent van een herstelcertificaat met een geldigheidsduur die begint 10 dagen na de datum van de eerste positieve PCR-test en eindigt 180 dagen na de datum van die eerste positieve test.
TIP: WIJ RADEN TEN STELLIGSTE AAN OM OP DONDERDAG 12 AUGUSTUS EEN PCR- TEST TE LATEN AFNEMEN BIJ:

TIP: PRINT UW CERTIFICAAT VOOR DE ZEKERHEID OOK UIT!

Pas nadat een bezoeker zijn of haar Covid Safe polsbandje heeft ontvangen, bevindt deze zich in de Covid Safe Zone. Dat betekent dat afstandsregels en het dragen van een mondmasker niet meer nodig zijn.


ROOD = GEEN TOEGANG TOT HET FESTIVAL

U krijgt een rode code als:
 • De vaccinatiedatum te recent is (minder dan 14 dagen geleden)
 • Het testcertificaat te oud is

Wanneer het scannen van een COVID-certificaat geen toegang geeft tot het evenement, dan kan u een PCR test laten afnemen in hal 3 van Kortrijk XPO.

Een PCR test geeft slechts toegang tot het evenement NADAT het resultaat negatief is én er een geldig certificaat voor is opgemaakt! Tussen de tijd van de test en het maken van een certificaat kunnen 24 uren zitten, afhankelijk van hoe snel de resultaten geregistreerd worden. Dit betekent dus dat meerdaagse bezoekers best op vrijdag of zaterdag zich laten hertesten om ook op zaterdag/zondag toegang tot het evenement te verkrijgen.


OPENINGSUREN COVID-19 CENTRUM

KORTRIJK XPO – HALL 3
 • Vrijdag 13 augustus: 05u00 tot 21u00
 • Zaterdag 14 augustus: 08u00 tot 21u00
 • Zondag 14 augustus: 08u00 tot 21u00
PCR EN SNELTEST CENTRUM
 • Vrijdag 13 augustus (Kortrijk Xpo): 08.00 u tot 14.00 u
 • Zaterdag 14 augustus (Parking Lange Munte): 08u00 tot 14.00 u

Opgelet: reserveer uw tijdsslot voor een PCR test, indien die u wenst bij ons af te nemen, via onderstaande link!: https://covidtestcenter.be/festival-alcatraz/


PCR-TEST EN SNELTEST OPTIES bij ons ter plaatse

PCR WORDT TERUGBETAALD (ALLEEN VOOR BELGEN!)

BELANGRIJK: Covid Safe App zeker op voorhand installeren en linken met identiteit (!), dit kan via ITSME, lezer identiteitskaart, etc …

PCR NIET-TERUGBETAALD (VOOR BELGEN)

 • CTPC Code invullen via link:

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/covid-19/prescriptions/request Resultaat gekend in maximaal 24 uren via:

BELANGRIJK: Covid Safe App zeker op voorhand installeren en linken met identiteit (!), dit kan via ITSME, lezer identiteitskaart, etc …

VOOR ALLE NIET-BELGEN

Indien problemen met geldigheid PCR test, kan men opteren voor een sneltest ter plaatse (28 euro kostprijs, geldigheid 24 uren en ter plaatse via bankkaart te betalen).


KOSTPRIJS COVID-19 TEST

De kosten voor het bekomen van certificaten en/of testen zijn integraal ten laste van de festivalganger en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de organisatie verhaald worden.

De kostprijs voor een PCR-test is 56 euro en kan op voorhand betaald worden.

De kostprijs voor een sneltest (niet-Belgen) bedraagt 28 euro en kan ter plaatse betaald worden.

Beschikt u nog over een gratis CTPC-code? Dan kan u deze uiteraard aanvragen via https://www.mijngezondheid.be


CHECK EERST ZELF UW RESULTAAT

Via de app CovidScanBE kunnen certificaten snel en vlot gescand worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om op voorhand te checken of deze via de Covid Safe Applicatie toegang (groen) krijgt. Eventueel door het certificaat vooraf te laten scannen door een vriend/familielid.

De app is beschikbaar voor iOS (12.5) en Android (5). Énkel de officiële CovidScanBE app is toegelaten.


PRIVACY

Bij de toegangscontrole scannen wij eenvoudig uw certificaat, zonder dat wij daarbij inzicht hebben in uw gezondheidsgegevens. Op de scantoestellen worden er bovendien geen gegevens van bezoekers bewaard.


WAT BIJ EEN MEERDAAGS BEZOEK AAN HET FESTIVAL?

 • Als een bezoeker op basis van een COVID-certificaat is toegelaten: Dan mag u op het terrein blijven zolang uw certificaat geldig is. Indien de geldigheid verloopt doorheen de dag (bv 10u ‘s morgens), dan mag u tot 00u00 ‘s nachts te blijven.

 • Als de bezoeker op basis van een PCR-test is toegelaten Dan bent u verplicht om u elke 2 dagen opnieuw te laten testen. Bij een negatief resultaat, mag u op het terrein blijven.

Nadat uw PCR-test is afgenomen, zal het nieuwe certificaat pas na 24 uren beschikbaar zijn via de CovidSafeBE app. Daarom raden wij aan om meteen een nieuwe PCR test aan te vragen, indien u dit bij ons wenst te doen, zie procedure hierboven.

Wij raden u aan om nu reeds online een test te bestellen. Die kan dan afgenomen worden de dag voor dat uw testcertificaat zal vervallen.

Kampeerders moeten zich vervolgens aanmelden aan de Covid test tent op Lange Munte, om hun nieuw Covid Safe Polsbandje op te halen. Ook al kleurt het resultaat rood, dan nog vragen wij bezoekers met aandrang om zich te melden, uit veiligheid voor uzelf en andere bezoekers.

Overige bezoekers die een PCR-test ondergingen, melden zich een dag nadien terug aan in Hal 3.

TIP: BEZOEKT U HET FESTIVAL MEERDERE DAGEN EN HEEFT U ZICH AANGEMELD MET EEN TESTCERTIFICAAT? LAAT ZATERDAG DAN EEN NIEUWE PCR-TEST AFNEMEN IN ONS TESTCENTRUM. DAT BEVINDT ZICH OP DE PARKING VAN LANGE MUNTE, VLAK BIJ HET FESTIVALTERREIN


WAT ALS IK POSITIEF TEST?

Personen die positief testen, moeten zich op een zo veilig mogelijke manier isoleren.

Indien u positief test op corona, zullen wij uitzonderlijk en na voorleggen van het testresultaat uw ticket terugbetalen.


WAT ALS MIJN TOEGANG GEWEIGERD WORDT?

Dit kan wel degelijk! Indien u een ticket hebt, maar nog niet gevaccineerd bent en een test weigert, zal u toegang tot het festival geweigerd worden.

Als u ter plaatse geen geldig officieel erkend (digitaal) certificaat kan voorleggen, zoals hierboven bepaald, dan heeft u recht op een terugbetaling van uw ticket of een voucher voor de volgende Alcatraz editie (augustus 2022). De helpdesk in Hal 3 zal deze personen verder helpen of u kan contact opnemen met help@ticketmaster.be.

Het weigeren van een (tussentijdse) verplichte test geeft echter géén recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket.

Het is de verantwoordelijkheid van elke festivalbezoeker om ervoor te zorgen dat:

 • Hij of zij de vereiste documenten en certificaten altijd bij zich heeft;
 • Deze kan tonen aan de festivalorganisatie;
 • Kennis heeft van de regels op het festival en de campings en deze naleeft.

BEZOEKERS UIT EU EN SCHENGEN

Bezoekers uit Europese landen, en bij uitbreiding Schengen en EER, moeten rekening houden met de kleurcodes en de daaraan verbonden maatregelen van het land waarnaar men afreist.

Ook vanuit een rode zone mag men afreizen naar België, maar men dient rekening te houden met een verplichte quarantaine, zolang men geen negatieve PCR-test, een bewijs van vaccinatie of een herstelcertificaat kan voorleggen.

TIP: REIST U VANUIT HET BUITENLAND, VERGEET DAN NIET UW PASSENGER LOCATOR FORM IN TE VULLEN! DIT IS OOK VERPLICHT ALS U MET DE AUTO REIST.


BEZOEKERS UIT DERDE LANDEN

Personen uit derde landen kunnen deelnemen aan het festival, op voorwaarde dat zij akkoord zijn met een DAGELIJKSE TEST, afgenomen door het medisch personeel in XPO. Op die manier kunnen deze bezoekers een geldig attest bekomen dat hen recht geeft op een Covid Safe polsbandje.

Personen uit hoog risico zones kunnen NIET deelnemen aan het festival.

Vanaf 15 juli 2021 worden de reisbeperkingen aan de buitengrenzen geleidelijk opgeheven voor de volgende derde landen:

 • Albania
 • Armenia
 • Australia
 • Azerbaijan
 • Bosnia-Herzegovina
 • Brunei Darussalam
 • Canada
 • Israel
 • Japan
 • Jordan
 • Lebanon
 • Montenegro
 • New Zealand
 • Qatar
 • Republic of Moldova
 • Republic of North Macedonia
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • South Korea
 • Ukraine
 • United States of America
 • China

Check steeds https://reopen.europa.eu/nl/ voor recente updates.

Personen die een toegangsticket hebben, maar vanuit hun land het festival niet mogen bezoeken door een verbod van de Belgische overheid, hebben recht op terugbetaling van het ticket of een voucher voor toegang tot de volgende Alcatraz editie (augustus 2022).

Neem contact op met: help@ticketmaster.be

TIP: REIST U VANUIT HET BUITENLAND, VERGEET DAN NIET UW PASSENGER LOCATOR FORM IN TE VULLEN! DIT IS OOK VERPLICHT ALS U MET DE AUTO REIST.

Download